Bất cập về đánh vần tiếng việt theo công nghệ giáo dục

Giáo sư Nguyễn Văn Lợi vừa chỉ ra những bất cập về đánh vần tiếng việt theo công nghệ giáo dục.