Trao đổi Thông tư 22

Kĩ năng đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22Kĩ năng đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

Thưa thầy cô  và các bạn  - Hiện nay, các trường đang tiến hành công việc xếp loại, nhận xét học sinh nhưng trong quá trình thực hiện Thông tư 22 đã nảy sinh nhiều bất cập.


Thầy cô đều biết rằng, từ ngày 6/11/2016, các trường tiểu học trên cả nước chính thức thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Thông tư 22) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm Thông tư 30 trước đó.

Thông tư 22 giáo viên tiểu học làm cũng rất mệt - Khi TT 22 ra đời, nhiều giáo viên đã “thở phào nhẹ nhõm” nghĩ rằng áp lực sổ sách sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, ở một số nơi, khi được tập huấn và hướng dẫn thực hiện thì nhiều giáo viên đã “vỡ mộng”.

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____