Dạy trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học sáng tạo ở tiểu học như thế nào? -  Theo cô Trần Thị Thùy Dung – Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Lào Cai, hoạt động trải nghiệm không chỉ là một phương pháp tổ chức của các môn học mà còn là một hoạt động giáo dục thông qua sinh hoạt tập thể, các hoạt động xã hội, các loại hình câu lạc bộ khác nhau…

Tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5 thông qua môn Toán

Giờ học trải nghiệm bộ môn Toán, rèn tư duy lô-gic, tư duy khoa học cho học sinh lớp 5 . Thông qua giờ học này  các em không chỉ  chỉ được học những giờ toán thú vị mà còn được học Toán bằng tiếng Anh, học Toán qua những trò chơi thú vị, rèn luyện trí tuệ và tạo ra cảm xúc.

Tổ chức Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Lớp 1 nhằm giáo dục kĩ năng sống

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TIỂU HỌC

Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh, được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường. Đối tượng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, người học có được kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có được khi phải giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có . . .

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____