Giáo án Ôn hè Môn Tiếng Anh Lớp 5 lên lớp 6 | 5th English Lesson Plans
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là giáo án giúp thầy cô Tiếng Anh tiểu học có tài liệu giảng dạy giúp  các em học sinh Lớp 5  ôn luyện trong hè môn Tiếng Anh để chuẩn bị lên lớp 6. Giáo án này soạn chi tiết, bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa, mức độ cần đạt  trong chương trình tiểu học . Giáo án đủ các dạng bài từ dạng sắp xếp câu, chia động từ, nghĩa của từ, cho dạng đúng của từ, viết lại câu, sắp xếp trật tự đoạn hộ thoại. Giáo án này khá chi tiết , được cô giáo Tiếng Anh tiểu học soạn công phu có kinh nghiệm lựa chọn nội dung để ôn luyện đội tuyển thi vào lớp 6. Giáo án soạn trên font chữ chuẩn theo thể thức văn bản , thầy cô dễ in, dễ copy , dễ chỉnh sửa. Có gần 100 trang trong giáo án  này . Chúc thầy cô vui.

 

Giáo án Ôn hè Môn Tiếng Anh Lớp 5 lên lớp 6 | 5th English Lesson Plans Minh họa một phần giáo án :


Ôn tập các nội dung sau:
1. Thời động từ (HTĐ, HTTD, TLG): dấu hiệu, cấu trúc câu
2. Cách làm bài đọc hiểu ngôi 1 và ngôi 3
3. Cách phát âm e, es
4. cách làm bài tập đặt câu hỏi
5. Giới thiệu 13 dạng bài tập, yêu cầu có 1 vở ô li ghi KT cần nhớ
6. Giới thiệu từ loại


 Read the following paragraph and fill in each gap with one missing noun  :
    Autumn is also called fall . Autumn days are cool . days get shorter in autumn . Leaves begin to fall from trees . There are yellow , res , brown leaves . The colors of fall are beautiful .
    Autumn is harvest time . It is the time to gather apples , pumpkins and corns . Many birds fly south . Students go back to school in the fall .
1 .    Autumn is also called ……………………..
2 .    ……………………………… begin to fall .
3 .    It’s time to gather apples , ………………………. , and corn .
4 .    Many …………………………. fly south .


Read the following paragraph and find the missing adjectives  :
    Winter days are short and cold. The days gat dark early. People have to get up and go to bed in the dark . Sometimes on cold mornings there is frost on the grass and on the streets, sidewalks, and cars.
    On some days in winter it snows. A snowy dat is cloydy and cold. Sometimes the wind blows during a snow.
    Winter is the time to wear warm clothing and to stay inside near the fire. It is also a time for the winter sport of skiing. Many people go to the mountains to ski.
1 . The days get ………………………… early .
2 . On ………………………….days in winter .
3 . Winter is the time to wear …………………….. clothing .
4 . A ………………………. Day is cloudy and cold .
5 . …………………… People to go the mountains .

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Ôn hè Môn Tiếng Anh Lớp 5 lên lớp 6 | 5th English Lesson Plans

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Ôn hè Môn Tiếng Anh Lớp 5 lên lớp 6 | 5th English Lesson Plans

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____