Tài liệu Tiểu học - Ebooks

tai-lieu-tieu-hoc Bài thu hoạch 10 chuyên đề thi nâng hạng chức danh giáo viên tiểu học Hạng 3

Chào các thầy cô và các bạn
Đây là Bản thu hoạch đầy đủ chi tiết dành cho giáo viên tiểu học thi nâng hạng hay giữ hạng chức danh giáo viên tiểu học Hạng 3
Bản thu hoạch này dành cho Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau:

Tải dễ dàng Bộ sách giáo khoa Toán Lớp 1 Chương trình hiện hành Tải dễ dàng Bộ sách giáo khoa Lớp 1 Chương trình hiện hành dạng pdf.
Chào thầy cô và các bạn
Đây là bộ sách giáo khoa toán Lớp 1 dạng pdf không màu  dành cho thầy cô và quý phụ huynh có tài liệu trong giảng dạy và giúp con học  Toán 1. Nó được lưu trên driver của google. Để tải được chắc chắn rằng thầy cô hay quý phụ huynh đã đăng nhập gmail. Trong đó có 4 tài liệu gồm sách toán 4 và Vở bài tập Toán 1.

Tải dễ dàng Bộ sách giáo khoa Toán Lớp 2 Chương trình hiện hành Giúp thầy cô Tải nhanh Bộ sách giáo khoa Toán Lớp 2 Chương trình hiện hành dạng pdf.
Chào thầy cô và các bạn
Đây là bộ sách giáo khoa toán Lớp 2 dạng pdf không màu  dành cho thầy cô và quý phụ huynh có tài liệu trong giảng dạy và giúp con học  Toán 2. Nó được lưu trên driver của google. Để tải được chắc chắn rằng thầy cô hay quý phụ huynh đã đăng nhập gmail. Trong đó có 4 tài liệu gồm sách toán 2 và Vở bài tập Toán 2.

Tải dễ dàng Bộ sách giáo khoa Toán Lớp 3 Chương trình hiện hành Tải nhẹ nhàng Bộ sách giáo khoa Và Vở bài tập Toán Lớp 3 Chương trình hiện hành dạng pdf.
Chào thầy cô và các bạn
Đây là bộ sách giáo khoa toán Lớp 3 dạng pdf không màu  dành cho thầy cô và quý phụ huynh có tài liệu trong giảng dạy và giúp con học  Toán 3. Nó được lưu trên driver của google. Để tải được chắc chắn rằng thầy cô hay quý phụ huynh đã đăng nhập gmail. Trong đó có 4 tài liệu gồm sách toán 4 và Vở bài tập Toán 3.

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____