Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Video Đề kiểm tra cuối học kì Một - Khối THCS
Đề kiểm tra cuối học kì Một - Khối THCS PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 05:09

Đề kiểm tra cuối học kì Một - Khối THCS

Đề kiểm tra cuối học kì Một - Khối THCS

Thưa thầy cô đây là một số đề kiểm tra của Thành phố Hải Phòng - Dành cho khối THCS cuối học kì 1 - Đã soạn theo phân phối chương trình giảm tải và có các ma trận với đáp án đ ikèm. Chúc thầy cô vui!

Đề Văn 9- HK1- 2010-2011
administrator
Dung lượng
86 KB

Đề thi Văn 8- HK1- 2010-2011
administrator
Dung lượng
81 KB

Đề thi Văn 7- HK1- 2010-2011
administrator
Dung lượng
79 KB

Đề thi môn Văn 6- HK1- 2010-2011
administrator
Dung lượng
76 KB

Đề thi môn Anh9- HK1- 2010-2011
administrator
Dung lượng
93 KB

Đề thi Anh 8- HK1- 2010-2011
administrator
Cập nhật ngày Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 05:20
  ________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.