Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
Tổng hợp Giáo án Lớp 5


Giáo án Môn Tập đọc Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN cả năm PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 29 Tháng 9 2013 22:16

Đây là Giáo án Môn Tập đọc  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 70  tiết của phân phối chương trình môn Tiếng Việt  - Phân môn Tập đọc  ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có  phân rõ các hoạt động của thầy và trò. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhoc.info nhé.

Đọc thêm... [Giáo án Môn Tập đọc Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN cả năm]
 
Giáo án Môn Mĩ thuật Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN có hình ảnh đẹp PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 02 Tháng 9 2013 07:04

Đây là Giáo án Môn Mĩ thuật  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 35  tiết của phân phối chương trình môn Mĩ thuật   ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có hình ảnh minh họa trắng đen scan một cách rõ ràng . Giúp giáo viên in ra thành giáo án thật đẹp. Giúp thầy cô nhìn vào minh họa dễ dàng thao tác làm mẫu hơn trong giờ  Mĩ thuật.Trong giáo án này còn phân rõ các hoạt động của thầy và trò. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhoc.info nhé.

Đọc thêm... [Giáo án Môn Mĩ thuật Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN có hình ảnh đẹp]
 
Giáo án Môn Thể dục Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN có hình ảnh đẹp PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 02 Tháng 9 2013 06:26

Đây là Giáo án Môn Thể dục  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 70 tiết của phân phối chương trình môn Thể dục  ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có hình ảnh minh họa trắng đen scan một cách rõ ràng . Giúp giáo viên in ra thành giáo án thật đẹp. Giúp thầy cô nhìn vào minh họa dễ dàng thao tác làm mẫu hơn trong giờ thể dục.Trong giáo án này còn phân rõ các hoạt động của thầy và trò. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhoc.info nhé.http://tieuhoc.info nhé.

Cập nhật ngày Thứ ba, 03 Tháng 6 2014 15:41
Đọc thêm... [Giáo án Môn Thể dục Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN có hình ảnh đẹp]
 
Giáo án Môn Địa lí Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 01 Tháng 9 2013 18:07

Đây là Giáo án Môn Địa lí  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 35 tiết của phân phối chương trình môn Địa lí  ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có cả đề kiểm tra , và 4 tiết địa lí địa phương, tích hợp giáo dục môi trường.Phân rõ các hoạt động  của thầy và trò. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhoc.info nhé.

Cập nhật ngày Thứ hai, 02 Tháng 9 2013 06:26
Đọc thêm... [Giáo án Môn Địa lí Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm]
 
Giáo án Môn Lịch sử Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 01 Tháng 9 2013 17:55

Đây là Giáo án Môn Lịch sử Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 35 tiết của phân phối chương trình môn Lịch sử  ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có cả đề kiểm tra , và 4 tiết lịch sử địa phương, giáo dục môi trường. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhoc.info nhé.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 15 Tháng 9 2013 13:41
Đọc thêm... [Giáo án Môn Lịch sử Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm]
 
« Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.