Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Giáo án Tổng hợp Miễn phí
Giáo án Tổng hợp miễn phí dành cho thầy cô


Phân phối Chương trình Môn Đạo đức Ở Tiểu học PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:22

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 3 Năm học 2014 - 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - - Mục tiêu dạy học môn Đạo đức lớp Ba -Mục tiêu của Môn Đạo đức ở lớp 3 giúp cho học sinh có những hiểu biết ban đầu hình thành chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi và pháp luật, đồng thời nắm được ý nghĩa của việc thực hiện những chuẩn mực hành vi đạo đức đó. Nó từng bước hình thành cho học sinh kĩ năng nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức trong các tình huống cụ thể của cuộc sống. Không những thế nó còn hình thành thái độ tự trọng tự tin, yêu thương quý trọng con người, yêu cái tốt không đồng tình với cái xấu cái ác.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 15:02
Đọc thêm... [Phân phối Chương trình Môn Đạo đức Ở Tiểu học]
 
Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:02

Đây Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học - Tài liệu giảng dạy dành cho Giáo viên Tiểu học đang dạy Môn Đạo đức ở Tiểu học ở Tiểu học - Có đủ 5 lớp ở tiểu học. Đây là Tài liệu Yêu cầu Tối thiểu của Bộ giáo dục quy định cho Giáo viên dạy tiểu học môn Môn Đạo đức - ở Tiểu học cần phải dạy cái gì? Sau bài dạy đạt được tối thiểu cái gì về nội dung? Trẻ học xong bài đó phải có Kĩ năng gì ? Đây chính là thước đo giờ dạy của BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn khi đánh giá xếp loại tiết dạy.
Tài liệu này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14,cách dòng 1,25. Không có lỗi font.

Môn Đạo đức có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Giáo dục Đạo đức cho học sinh tiểu học học một cách có hệ thống theo một chương trình khá chặt chẽ giúp các em hình thành được ý thức đạo đức (tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, định hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi và thói quen hành vi đạo đức tương ứng.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:30
Đọc thêm... [Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học]
 
Giáo án Đạo đức Lớp 5 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 13:44

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 4 Năm học 2014 - 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Dạy học môn Đạo đức 4 có thể tiến hành theo rất nhiều cách . Tuy nhiên tất cả các bài Đạo đức lớp 4 có thể bắt đầu từ việc tổ chức cho HS quan sát tranh, ảnh, xem băng hình, tiểu phẩm,…và thảo luận, phân tích hành vi, việc làm của các nhân vật trong đó.

Dạy học Đạo đức 4 phải gắn bó với cuộc sống thực của HS, cần đi từ quyền và lợi ích của trẻ , đến trách nhiệm bổ phận của các em. Cách tiếp cận đó giúp cho việc dạy học trở nên nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với nhu cầu và tâm lí của lứa tuổi HS tiểu học.

Dạy học môn Đạo đức là quá trình GV tổ chức hướng dẫn HS tham gia một cách tự giác tích cực chủ động vào quá trình dạy và học thông qua hoạt động đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Trên cơ sở đó , tạo được hứng thú cho HS, giúp HS tự khám phá và chiếm lĩnh kiến thức mới, kĩ năng mới.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:32
Đọc thêm... [Giáo án Đạo đức Lớp 5 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống]
 
Giáo án Đạo đức Lớp 4 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 13:35

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 4 Năm học 2014 - 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Dạy học môn Đạo đức 4 có thể tiến hành theo rất nhiều cách . Tuy nhiên tất cả các bài Đạo đức lớp 4 có thể bắt đầu từ việc tổ chức cho HS quan sát tranh, ảnh, xem băng hình, tiểu phẩm,…và thảo luận, phân tích hành vi, việc làm của các nhân vật trong đó.

Dạy học Đạo đức 4 phải gắn bó với cuộc sống thực của HS, cần đi từ quyền và lợi ích của trẻ , đến trách nhiệm bổ phận của các em. Cách tiếp cận đó giúp cho việc dạy học trở nên nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với nhu cầu và tâm lí của lứa tuổi HS tiểu học.

Dạy học môn Đạo đức  là quá trình GV tổ chức hướng dẫn HS tham gia một cách tự giác tích cực chủ động vào quá trình dạy và học thông qua hoạt động đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Trên cơ sở đó , tạo được hứng thú cho HS, giúp HS tự khám phá và chiếm lĩnh kiến thức mới, kĩ năng mới.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 11 Tháng 10 2014 18:32
Đọc thêm... [Giáo án Đạo đức Lớp 4 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống]
 
Giáo án Đạo đức Lớp 3 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 13:19

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 3 Năm học 2014 - 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - - Mục tiêu dạy học môn Đạo đức lớp Ba -Mục tiêu của Môn Đạo đức ở lớp 3  giúp cho học sinh có những hiểu biết ban đầu hình thành chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi và pháp luật, đồng thời nắm được ý nghĩa của việc thực hiện những chuẩn mực hành vi đạo đức đó. Nó từng bước hình thành cho học sinh kĩ năng nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức trong các tình huống cụ thể của cuộc sống. Không những thế nó còn hình thành thái độ tự trọng tự tin, yêu thương quý trọng con người, yêu cái tốt không đồng tình với cái xấu cái ác.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:29
Đọc thêm... [Giáo án Đạo đức Lớp 3 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống]
 
Giáo án Đạo đức Lớp 2 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 13:08

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 2 Năm học 2014 - 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Mục tiêu  dạy học môn Đạo đức lớp Hai -Môn đạo đức lớp 2 nhằm giúp học sinh :

- Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:31
Đọc thêm... [Giáo án Đạo đức Lớp 2 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống]
 
Giáo án Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 12:49

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 1 Năm học 2014 - 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Nội dung dạy học môn Đạo đức lớp Một là dạy học sinh những hành vi ứng  xử phù hợp với các chuẩn mực Đạo đức xã hội và quyền của trẻ em trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống hằng ngày. Nội dung  Đạo đức  kết hợp giữa giáo dục quyền với giáo dục trách nhiệm, bổn phận của học sinh. Hơn nữa, môn đạo đức  không chỉ giáo dục bổn phận, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình , nhà trường , xã hội và môi trường tự nhiên , mà còn giáo dục trách nhiệm  các em đối với  chính bản thân  mình.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 14:30
Đọc thêm... [Giáo án Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống]
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.