Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Văn bản - Pháp luật Hỏi - Đáp Pháp luật Hướng dẫn cách ghi học bạ Tiểu học theo thông tư 32
Hướng dẫn cách ghi học bạ Tiểu học theo thông tư 32 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 30 Tháng 6 2011 04:42

Hỏi: Theo cách đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư 32 mới , cách ghi học bạ có phần  điều chỉnh cho đúng với cách đánh giá xếp loại mới . Tuy nhiên một vấn đề tồn tại xảy ra đó là: Lớp 1 có quyển học bạ mới theo thông tư 32 . Còn những lớp 2,3,4 và 5 tồn tại học bạ cũ ( theo cách đánh giá Q Đ 30) thì chúng tôi phải ghi học bạ như thế nào cho đúng .????

( Giáo viên: Nguyễn Việt  - Tiểu học Cao Nhân Thủy Nguyên  - Hải Phòng )

--------------------------------------

http://tieuhoc.info xin trả lời:

Trước tiên, nếu thầy cô quan tâm đến công văn này , xin nhấp vào đây để tải: Tệp đính kèm: 717-BGDDT-GDTH.PDF

- Căn cứ công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009

/TT-BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ một số nội dung khi thực hiện Thông tư 32/TT-BGDĐT như sau :

 

I/ Làm rõ một số thuật ngữ được sử dụng trong Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT:

1. Kiểm tra bổ sung:

- Điểm kiểm tra định kì được coi là bất thường khi điểm số đó không phản ánh đúng kết quả học tập hàng ngày của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng xác định tính bất thường của điểm kiểm tra định kì và quyết định học sinh được kiểm tra bổ sung. Kết quả kiểm tra bổ sung thay thế cho kết quả kiểm tra định kì trước đó.

- Những học sinh vì lí do khách quan không đủ số điểm kiểm tra định kì được kiểm tra bổ sung.

Điểm kiểm tra bổ sung trong hai trường hợp trên được sử dụng để xét: xếp loại học lực môn, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục, khen thưởng.

- Đơn vị chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra bổ sung đã được hướng dẫn trong công văn số 1585/SGD&ĐT-GDTH ngày 17/12/2009.

2. Xếp loại giáo dục và xét khen thưởng:

- Xếp loại giáo dục được thực hiện vào cuối năm học căn cứ vào kết quả xếp loại hạnh kiểm và xếp loại giáo dục. Học lực môn năm của các môn học tự chọn chỉ sử dụng để xét khen thưởng học sinh, không tham gia xét lên lớp và không tham gia xếp loại giáo dục.

- Xét khen thưởng chỉ dành cho đối tượng học sinh được lên lớp thẳng.

 

II/ Việc ghi học bạ :

Để phù hợp với qui định của Thông tư 32 về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học và hướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số điểm khi ghi học bạ ở các lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 như sau :

1. Việc ghi điểm, số nhận xét đạt được và xếp loại học lực môn :

a/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét:

- Cột điểm (Đ) dùng ghi điểm KTĐK.CKI, KTĐK.CN, không ghi điểm KTĐK giữa HK I, giữa HK II như hướng dẫn trước đây (Không kẻ đường ngang để ghi điểm bài KTĐK giữa học kì và cuối học kì như công văn 18/GDTH ngày 05/01/2005 của Sở).

- Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM (HKII), cột HLM (CN) để trống.

MÔN HỌC

XẾP LOẠI HỌC LỰC

Kết quả

kiểm tra,

đánh giá lại

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

HK I

HK II

CN

Đ

HLM

Đ

HLM

HLM

K I

K II

TOÁN

9

G

10

G


 

 

 

TIẾNG VIỆT

8

K

9

G


 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:

- Cột điểm (Đ) dùng ghi số nhận xét đạt được trong học kì I, số nhận xét đạt được trong cả năm. Giáo viên kẻ thêm đường dọc trong các ô ghi kết quả học tập của các môn đánh giá bằng nhận xét để một bên ghi số nhận xét đạt được và một bên ghi xếp loại.

 

MÔN HỌC

XẾP LOẠI HỌC LỰC

Kết quả

kiểm tra,

đánh giá lại

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

HK I

HK II

CN

Đ

HLM

Đ

HLM

HLM

K I

K II

......


 

 

 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

3

A

7

A


 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠO ĐỨC

5

A+

10

A+


 

 

 

.....


 

 

 

 

2. Cột “Kết quả kiểm tra, đánh giá lại”: ghi kết quả kiểm tra, đánh giá bổ sung lần cuối của học kì I hoặc cuối năm (nếu có).

3. Cột “Nhận xét của giáo viên”: ghi nhận xét về sự tiến bộ của học sinh về môn học cụ thể hoặc những điểm học sinh cần cố gắng, không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh.

4. Ghi kết quả Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng 2 - Lên lớp, lưu ban.

5. Phần Xếp loại giáo dục thực hiện như sau :

Phần “Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát về học lực các môn học, sau đó ghi kết quả “Xếp loại giáo dục”.

II/ HỌC LỰC

1 - Nhận xét chung: .....................................................................................

......................................................................................................................

+ Xếp loại Giáo dục : Giỏi (Khá, Trung bình, Yếu)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2 - Lên lớp, lưu ban: .....................................................................................

(Không ghi phần “Xếp loại Giáo dục” như công văn số 1585/SGD&ĐT-GDTH ngày 17/12/2009 đã hướng dẫn).

 

 


Cập nhật ngày Thứ năm, 30 Tháng 6 2011 05:20
  ________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.