Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Văn bản mới Hướng dẫn cách viết Nghiên cứu khoa học sư phạm Ứng dụng
Hướng dẫn cách viết Nghiên cứu khoa học sư phạm Ứng dụng PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 19 Tháng 1 2012 14:51

 

Hướng dẫn cách viết Nghiên cứu khoa học sư phạm Ứng dụng

Hướng dẫn cách viết Nghiên cứu khoa học sư phạm Ứng dụng - Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 7695/BGDĐT – NGCBQLGD, ngày 16/11/2011 v/v triển khai tập huấn, đẩy mạnh nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong các hoạt động quản lý, giáo dục của cán bộ, giáo viên; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2011 - 2012 như sau:    Xem hoặc tải về toàn bộ nội dung công văn

I. Mục đích, yêu cầu
- Nghiên cứu khoa học nói chung là công việc thường niên của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.
- Các đơn vị cần quán triệt và thực hiện đầy đủ việc hướng dẫn; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động này thực sự có hiệu quả, phục vụ tốt công tác đánh giá thi đua.

II. Hướng dẫn triển khai
1. Đối với đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSƯD) và  Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)
- Các đơn vị tiếp tục triển khai tập huấn, hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hiện NCKHSPƯD theo đúng tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, từng bước thay thế SKKN; phổ biến mẫu SKKN thống nhất toàn ngành (phụ lục đính kèm), chú ý yêu cầu về minh chứng như NCKHSPƯD. Thời hạn triển khai các hoạt động này chậm nhất là ngày 15/01/2012.
- Vấn đề nghiên cứu:  phải gắn với hoạt động của Ngành, trước hết là từ đơn vị, nhằm cải tiến phương pháp, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học (môn học, trường học, lớp học...).


2.    Đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
- Sở khuyến khích các đơn vị, cá nhân đặc biệt là cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Nhà giáo ưu tú”..., đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
- Vấn đề nghiên cứu: Tổng kết đánh giá thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, dự báo tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh; định hướng chọn ngành nghề và định hướng về giá trị nghề nghiệp trong xã hội cho học sinh thanh niên…; Nghiên cứu phát triển hệ thống giáo dục đào tạo; chú trọng nâng cao dân trí ở vùng sâu vùng xa; dự báo xu thế phát triển của trí thức trẻ Khánh Hòa hiện nay qua quá trình đào tạo và sử dụng; Các đề tài mang tính cấp thiết của Ngành...
III. Hướng dẫn qui trình thực hiện
- Trên cơ sở các cá nhân đăng ký đề tài đầu năm, các đơn vị tổ chức hội thảo hay sinh hoạt tổ, nhóm, trao đổi thảo luận, góp ý các vấn đề nghiên cứu  nhằm đưa lại khả năng ứng dụng cao.
-  Các Hội đồng chuyên môn (cấp trường), Hội đồng khoa học (Phòng GD - ĐT), sau khi đánh giá đề tài, gửi báo cáo tình hình về Sở (phụ lục đính kèm).
-  Hội đồng khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm đánh giá đề tài cá nhân đơn vị trực thuộc. Thời hạn nhận báo cáo tình hình và đề tài đã xếp loại từ các đơn vị cơ sở gửi về là ngày 30/4 hàng năm.
Sau khi Hội đồng khoa học Sở đánh giá đề tài, kết quả sẽ được chuyển về Văn phòng Sở (bộ phận thi đua). Cá nhân có đề tài đạt giải A gửi về Sở bản điện tử để đăng tải lên Website Sở. Các đơn vị chủ động lưu giữ các loại đề tài đạt giải tại thư viện và tổ chức tốt khâu phổ biến, nhân rộng kết quả đề tài, nhất là kết quả của đề tài áp dụng thực tiễn đơn vị.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh là những đề tài lớn, cần đến sự hỗ trợ kinh phí, các Hội đồng khoa học cơ sở chuyển về Sở để được xem xét và hướng dẫn đăng ký tại Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh.

III. Một số qui định khác

1. Qui định về cách trình bày báo cáo khoa học

-  Đề tài được đánh máy, in, đóng quyển theo đúng quy định: soạn thảo trên khổ giấy A4 bằng MS Word; Font chữ Times New Roman; bảng mã Unicode; cỡ chữ : 14; dãn dòng đơn; lề trái: 3 cm;  lề phải: 2 cm; lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm.
-  Các minh chứng của NCKHSPƯD và SKKN là phụ lục đính kèm phía sau
kết luận đề tài hoặc đóng thành quyển phụ lục riêng. Minh chứng bao gồm cả các bài kiểm tra đã chấm (nếu có), không chỉ có phương án thực hiện.
-   Ngoài trang bìa và áp bìa, chủ đề tài không ghi tên người và tên đề tài vào
bất kỳ trang nào khác.
-    Đề tài nghiên cứu là sản phẩm trí tuệ của từng cá nhân, đề tài được công
nhận là nhiều tác giả trong trường hợp vấn đề nghiên cứu cần huy động sự hợp tác của nhiều người.

2. Qui định về xử lý số liệu thống kê trong đề tài

- Phần xử lý số liệu thống kê của đề tài nghiên cứu khoa học nói chung, ngoài công thức phổ biến trong tài liệu NCKHSPƯD đã tập huấn, người nghiên cứu có thể sử dụng phép xử lý số liệu giản đơn (phụ lục đính kèm)
- Đề tài NCKHSPƯD có 2 dạng: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng (tùy theo tác giả chọn vấn đề nghiên cứu), cả 2 cách tiếp cận đều đạt mục đích nghiên cứu (giúp nhìn lại quá trình dạy học của giáo viên và năng lực phân tích đánh giá các hoạt động một cách hệ thống cũng như năng lực truyền đạt kết quả nghiên cứu đến người khác...) nhưng tài liệu NCKHSPƯD nhấn mạnh đến nghiên cứu định lượng (vấn đề cụ thể, dễ thấy kết quả). Vì vậy, trong trường hợp tác giả chọn đề tài có thang đo hứng thú (định tính), nên có thêm thang đo kết quả (định lượng) để khẳng định kết quả rõ hơn.
3. Qui định về tiêu chí đánh giá:

- Thang điểm chấm cho cả NCKHSPƯD và SKKN: 100 (hoặc 10). Các tiêu chí cụ thể về NCKHSPƯD thực hiện như hướng dẫn tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí chấm SKKN (Phụ lục đính kèm).
- Không xếp loại đối với những đề tài: Vấn đề nghiên cứu không xuất phát từ thực tế dạy – học của đơn vị, Ngành; Giải pháp thay thế rập khuôn hoàn toàn theo khuôn mẫu đã có; Đề tài không có số liệu điều tra, khảo sát…đánh giá trước và sau tác động của giải pháp thay thế.

4. Qui định về kết quả đề tài

- Cá nhân có đề tài được xếp loại A, B, C (loại đạt) nếu đạt các tiêu chuẩn theo qui định của Luật thi đua khen thưởng sẽ được xem xét để công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; một trong những điều kiện dự thi giáo viên giỏi và giáo viên trung học cao cấp.
- Cá nhân có đề tài được xếp loại A nếu đạt các tiêu chuẩn theo qui định của Luật thi đua khen thưởng sẽ được xem xét, đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai cụ thể nội dung trên đến các thành viên trong đơn vị. Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc liên hệ với Phòng QLKH-CNTT để trao đổi thống nhất./.

Thầy cô và các bạn tải toàn bộ hướng dẫn, tài liệu tại đây

( Nguồn : theo công văn số 1587/SGD&ĐT-KHCN ngày 20/12/2011 Về việc Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011 - 2012 )

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 1 2012 15:10
  ________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.